“Bekleyin, Görecektir Duranlar Yürüyenleri….”

SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ SADECE BUGÜN DEĞİL YILLARDAN BERİ TARTIŞILMAKTADIR

ANCAK;

ANAYASA, ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR – SÖZLEŞMELER VE YARGI KARARLARI DAİMA BEM-BİR-SEN’İN HAKLILIĞINI ORTAYA KOYMUŞTUR…

Yeni hazırlanan Toplu Sözleşme Yasası ile birlikte kamuoyunda birkaç günden beri hız kazanan tartışmalarla, Yerel Yönetimlerde yapılan sosyal denge sözleşmelerinin akibeti ile ilgili çeşitli iddialar ortada dolaşmaktadır.

Yerel yönetim çalışanlarının yetkili sendikası olan Bem-Bir-Sen yıllardan beri yüzlerce belediyede ve son zamanlarda onlarca il özel idarede sosyal denge sözleşmeleri imzalamaktadır.

Bu sözleşmeler, ilk imzalandığımız günden bu yana çeşitli şekillerde engellenmeye çalışılmış ve yasal olmadığı yönündeki iddialar ile hem yerel yönetim çalışanlarının hem de idarecilerin kafaları karıştırılmak istenmiştir.

4688 sayılı yasanın çıktığı 2001 yılında da yine Sendika olarak imzalamış olduğumuz sosyal denge sözleşmeleri hedef alınmış, bu sözleşmelerin hukuka uygun olmadığı öne sürülmüştü.

Bu dönemde yine çeşitli defalar yayınlanan İçişleri ve Maliye Bakanlığı genelgeleri ile de sözkonusu iddialara güç kazandırılmak hedeflenmişti.

Ancak Bem-Bir-Sen olarak bizler, yerel yönetim çalışanlarının kazanımları noktasında vermiş olduğumuz mücadeleden bir gün bile vazgeçmeden, bu zemini yargıya taşıdık. Alınan onlarca mahkeme kararı ile sosyal denge sözleşmelerinin Anayasa’ya ve uluslar arası sözleşmelere uygunluğu teyid edilmiştir.

Öte yandan yine bazı şikayetler üzerine birkaç yerde imzaladığımız sosyal denge sözleşmeleri AİHM’e ve ILO’ya taşınmış, buralarda alınan kararlarla yerel yönetim çalışanlarının sosyal denge sözleşmesi yapabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca yine buralarda alınan kararlarla Türk Hükümetlerine, bu sözleşmelerin önünün açılması tavsiyesinde bulunulmuştur.

Görüldüğü üzere bugün gelinen noktada 100 bin yerel yönetim çalışanından yaklaşık 65 bininin faydalandığı sosyal denge sözleşmeleri yine tartışma konusu yapılmıştır.
Ancak bilinmelidir ki,bu sözleşmelerle ilgili kazanımları geriye götürecek her adım Anayasa ve uluslar arası sözleşmelere aykırı bir adım olacaktır ve gerek Sendika olarak gerekse Konfederasyon olarak böyle bir gelişmeye asla izin verilmeyecektir.

Bem-Bir-Sen sosyal denge sözleşmeleri ile ilgili mücadelesini kendi tarihine altın harflerle kazımış ve sendikal literatüre “Sosyal Denge Sözleşmesini” kazandırmıştır.

Bizler yerel yönetim çalışanlarının hak ve menfaatlerinin gereği olarak sosyal denge sözleşmelerini imzalamaya devam edeceğiz.

Kısacası, gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız başaracaksınız.

Zor olan hemen yapılır,

İmkansız biraz zaman alır.

Biz bulunduğumuz yerden geri gitmeyiz…

“BEKLEYİN, GÖRECEKTİR DURANLAR YÜRÜYENLERİ….”

Necip Fazıl KISAKÜREK